Sommar/Turning Torso.png

Hur vi spelar Carcassonne

Alla figurer i spelet Carcassone

Med de här spelreglerna för Carcassonne på Svenska är tanken att det skall vara lätt att komma igång med att spela Carcassonne. Spelet består av ett grundspel med en massa tillägg. Här i dokumentet har jag med regler för 15 tillägg. Våra regler stämmer inte helt med de från Klaus-Jürgen Wrede.

Spelets gång är att man tar en bricka och lägger ut den. Väljer om man vill ställa dit en följeslagare på t.ex. en väg eller utföra något annat moment. när man är klar går turen över till nästa spelare. När det man ställt sin följeslagare på är avslutat får man poäng för t.ex. vägen. Brickorna måste läggas i anslutning till minst en annan bricka på ett sådant sätt att mönstret passar. Följeslagare får inte placeras på en redan påbörjad stad eller annan funktion.

Spelplan Carcassone

Spelets gång

Förberedelser

 1. Lägg ut brickorna som bildar staden Carcassonne. Ställ Greven i det kvarter som symboliserar stad. De här brickorna är också ett bra parkeringsyta för Tingeling, Floffy, Magikern och Häxan.
 2. Blanda å-brickorna och lägg i en stapel.
 3. Ge varje spelare en Jokerbricka överblivna Jokrar blandas med landskapsbrickorna.
 4. Blanda alla landskapsbrickor och lägg dem i t.ex. en påse.
 5. Blanda brev-brickorna och lägg dem upp och ner i en stapel.
 6. Välj var sin färg och ställ en markör på poängtavlan. Bestäm vem som skall börja.

Spelomgång

 1. Om du har ett brev, läs det.
 2. Tag en landskapsbricka eller använd din Joker och lägg ut den på bordet. Å-brickor spelas först.
 3. Om någon byggnation blev klar, dela ut poäng och eventuella polletter, stod Magikern, Häxan eller Tingeling i byggnationen? Fick du ställa in följeslagare i Carcassonne? Var det största staden eller längsta vägen?
 4. Var det en vulkan så flytta dit Floffy och tag en ny bricka.
 5. Ställ ut följeslagare, Gris, Byggare Bob, eller ta Tingeling. Eller/och utnyttja brickans special funktion.
 6. Får du sköta om dina får?
 7. Får du en extra bricka för att Byggare Bob (bara en gång per spelomgång) hjälpte dig? Börja om på steg 2.
 8. Har du haft Tingeling sedan föra spelomgången?
 9. Fick någon poäng för brev? Var det du, läs det i så fall.
 10. Om det finns brickor kvar lämna över till nästa spelare, annars dags att dela ut slutpoäng.

Följeslagare

Spelfigurer olika färger uppradade.

Följeslagare kan placeras på en ledig stad, åker, väg eller kyrka. Om vägen, åkern eller staden växer ihop med någon annans så får den som har mest styrka poäng. Om två eller fler spelare har samma styrka får alla hela poängsumman.

Grön spelpjäs vanlig gubbe CarcassoneGubbe (Vanlig)

Kan placeras på väg som tjuv, i stad som knäckt, i kyrka som munk eller på åker som bonde. På väg eller i stad ställer vi honom upp. på åker lägger vi honom ner och i kyrka ställer vi honom på sidan (underlättar att se att det är en munk). Grundspelet består av 6 st gubbar, varav en används på poängbrädet. Alla andra följeslagare kommer med tillägg.

 • Tjuv på väg
 • Knäckt i stad
 • Munk i kyrka
 • Bonde på åker

Stor gubbe, Grön följeslagare CarcassoneStorgubbe

Kan placeras på samma sätt som gubbe. Storgubbe är lite större än vanlig gubbe. Storgubben är värd dubbelt så mycket som en gubbe. Storgubben kommer med tillägget Inns & Cathedrals.

Balongbyxa eller Baronen CarcassoneBalongbyxa (Baronen)

Kan endast användas i stad. Balongbyxa är nästan lika stor som storgubbe och har lite rundare ben. Balongbyxan motsvarar en gubbe för varje sköld som finns i staden han står i (ingen sköld ger 0 poäng). Balongbyxan kommer med tillägget Abbey & Mayor.

Vagn Vagn

Kan placeras på samma sätt som gubbe fast inte som bonde på en åker. Vagnen är värd lika mycket som en gubbe. När vägen, kyrkan eller staden är klar så kan vagnen rulla vidare till en annan väg, stad eller kyrka i anslutning till det som blev klart. Vagnen kommer med tillägget Abbey & Mayor.

Herde Vaktar fåren Herde ett får, polätt två får, polätt tre får, polätt fyra får, polätt en varg, polätt

Kan placeras på en åker som inte har någon herde även om det redan finns en bonde på åkern. När herden har placerats på åkern tar man ett mynt ur påsen och placerar vid herden. Nästa gång man lägger en bricka som ansluter till åkern så kan man ta ett nytt mynt, som läggs på den nya brickan, eller samla ihop mynten och ta 1 poäng för varje får. Tar man ett mynt med varg så går man miste om alla får och herden tas tillbaka. Om två får samlingar växer ihop så är det den som samlar in mynten först som får poängen. Väljer man att ta ett nytt mynt så tillhör den samlingen, är det en varg så försvinner alla fåren. Däremot så står motståndares herdar kvar och myntet under dessa är kvar i både vid skörd eller varg. Herden kommer med tillägget Hills & Sheep.

Andra pjäser

Gris ger mer påäng till bonnen som sover på åkernGris

Kan placeras på en åker bricka som sitter ihop med den åker som man har en bonde på. Grisen gör att man får ytterligare 1 poäng för varje poänggivande stad. Grisen kommer med tillägget Traders & Builders. Äts inte av Floffy.

Byggare bobByggare Bob

Kan placeras på väg eller i stad där man redan har en följeslagare. Ger ett extra drag när man bygger på vägen eller staden med Byggare Bob. Försvinner följeslagaren från Byggare Bob måste han plockas tillbaka. Floffy äter inte Byggare Bob. Byggare Bob kommer med tillägget Traders & Builders.

Draken vi kallar den FloffyFloffy

Placeras på brick med vulkan när en sådan läggs ut. Floffy äter får och följeslagare när han är ute och går. Floffy går 6 steg i slutet av ett drag med en bricka med draksymbol lagts ut. Varje spelare flyttar Floffy ett steg åt gången med början på den som la ut brickan, Floffy får inte gå på samma bricka två gånger under de sex stegen. Floffy går inte på brickan med Tingeling eller brickor som tillhör staden Carcassonne. Floffy kommer med tillägget Princess & Dragon.

Tingeling skddar mot FloffyTingeling

Kan placeras tillsammans med valfri följeslagare i stället för att placera ut följeslagare (hon kan tas från annan spelare). Hon skyddar mot Floffy som inte kan gå på den bricka där Tingeling står. Om Tingeling står kvar vid din följeslagare vid din nästa spelomgång så får du 1 poäng. Står Tingeling tillsammans med en följeslagare som blir klar med sin åker, stad, väg eller kyrka så får man 3 poäng extra. Tingeling kommer med tillägget Princess & Dragon.

Lada Ställs på fyra brickorLada

Kan ställas ut på ledig åker eller för att ersätta egen bonde. Ladan kan bara ställas på en skarv där fyra åkrar möts. Fördelen med lada i stället för bonde är att Floffy inte äter lador och att man får en extra poäng för varje poänggivande stad. Om en bondes åker växer ihop med en lada så får bonden poäng för den del av åkern den hade innan brickan lades, gäller inte om lada och bonde har samma färg då tas bara bonden bort (gäller inte när åkrar med bönder växer ihop). Ladan kommer med tillägget Abbey & Mayor.

Greven av staden CarcassoneGreve & Carcassone

greven placeras inne i staden Carcassonne på ytan Stad när spelet börjar. En spelare får placera en av sina följeslagare i Carcassonne, om draget ger någon annan poäng, samtidigt som spelaren skälv inte får några poäng för draget. detta görs utöver det vanliga draget. Följeslagaren får placeras i valfritt kvarter utom det där greven står, efter det får greven flyttas till valfritt kvarter. När en stad, åker, kyrka eller väg blir klar kan de som har en följeslagare i rätt kvarter ställa ut den för att öka sin styrka. Om greven står i det aktuella kvarteret så kan inte följeslagaren flyttas ut. Utflyttningen görs i turordning och avslutas med den som la ut brickan sist. Greven kommer med tillägget River II, Count, King & Cult.

Staden Carcassone med biskrivning äver de olika områderna Carcassonne är även en stad i södra frankrike.

Rövare, har en cowboy hatt och rund maggeRövare

Placeras tillsammans med en motståndares poängmarkör på poängtavlan när en bricka med rövare läggs ut. När motståndaren får poäng så tas rövaren bort och rövarens ägare får också poäng, dock bara hälften. Rövaren kommer med tillägget Robber.

Liten knubbig figur med som ser ut att kan ha rockBrevbäraren

Används som poängmarkör. Vi har tagit bort den vanliga gubben och har på så sett ytterligare en följeslagare att ställa ut på planen. När brevbäraren stannar på 5, 10, 15 … poäng så får man ta ett brev, har man tur så får man 5 eller 10 poäng och kan ta ytterligare ett brev. Brevbäraren kommer med tillägget Messages.

Magikern lila figur med spetsig hatt.Magikern

Kan ställas ut på en väg eller i en stad. När vägen eller staden blir klar så ger det en extra poäng för varje bricka. Magikern eller Häxan placeras som ett extra moment när en bricka med symbolen för Magiker och Häxa läggs ut. Magikern kommer med tillägget Witch.

Häxan är orange med Spetsig hatt.Häxan

Kan ställas ut på en väg eller i en stad. När vägen eller staden blir klar så ger det 1 poäng mindre för varje bricka. Magikern eller Häxan placeras som ett extra moment när en bricka med symbolen för Magiker och Häxa läggs ut. Häxan kommer med tillägget Witch.

Träbit som kan staplas på vartandra.Torn

Kan ställas ut på en bricka med tornsymbol eller på ett befintligt torn. När man lägger ut en bricka med torn och ställer ett torn på någon av tornbrickorna så får man ta en motspelares följeslagare till fånge om den befinner sig inom antalet torn i sidled (ej diagonalt) från den torndel man ställde ut. Om man ställer ut en torndel så får man inte ställa ut följeslagare. Två spelare som tagit en följeslagare från varandra byter tillbaks följeslagarna. Tornen kommer med tillägget The Tower.

Guld tacka gul/guld färgadGuld

Ställs ut på en bricka med guldsymbol plus på en intilliggande bricka även diagonalt. Följeslagare får också ställas ut. När en stad, väg eller kyrka är klart så får den som vann byggnationen det guld som finns på de brickorna. Om flera blev klara samtidigt så tar man ett guldet i taget med början på den som avslutade byggnationen. Guldet kommer med tillägget Goldmines.

Byggnationer

Stad

tre färdiga städer med lite vägar runt om och en kyrka.

En stad är klar när det finns ringmur hela vägen runt. En färdig stad ger 2 poäng per bricka. Dock så ger en stad om bara två brickor endast 2 poäng. Varje sköld i staden ger också 2 poäng. Följaktligen ger:

 • Staden till vänster (2 brickor + 1 sköld => 2+2=4 poäng).
 • Staden i mitten (6 brickor + 2 sköldar => 12+4=16 poäng).
 • Staden till höger (2 brickor => 2=2 poäng).

Väg

Samanknutna vägar med lite Stadsdelar och en kyrka. En av vägarna har ett värdshus intill sig.

En väg är klar när den bildar en sluten loop eller när båda ändar slutar i en korsning, kyrka eller stad eller bara tar slut. En färdig väg ger 1 poäng per bricka. Däremot så ger en väg med värdshus 2 poäng per bricka. En väg med värdshus som inte är klar ger 0 poäng i slutet.
Följaktligen ger:

 • Vägringen till vänster (4 brickor => 4x1=4 poäng).
 • Vägen stad - korsning i mitten (2 brickor => 2x1=2 poäng).
 • Vägen kyrka - korsning upptill (2 brickor => 2x1=2 poäng).
 • Vägen kyrka - vägslut till höger med värdshus (5 brickor => 5x2=10 poäng).

Kyrka

3 gånger 4 rutor med några kyrkor och några frikyrkor runt om. Det finns Lite andra formationer av stad och vägar på bricorna.

En kyrka är klar när den har 8 brickor runt sig. En färdig kyrka ger 1 poäng per bricka alltså 9 poäng. Med tillägget Cult & Heric till kommer frikyrkor (sista brickan längst upp till höger och den andra brickan längst ner). Om en kyrka och frikyrka finns inom varandras område och båda har en munk så är det den som först är klar som vinner, och den andra får ta hem sin följeslagare. Med tillägget Hills & Sheep tillkommer vingårdar (mittenbrickan till vänster), varje sådan inom kyrkans 3x3 brickor ger 3 extra poäng.

Åker

Några åkrar med städer och vägar som skiljer dem åt.

En åker är klar när den är omgiven av vägar, vatten och färdiga städer. Varje färdig stad som gränsar till åkern ger 3 poäng. Om åkern har en gris så ger det ytterligare 1 poäng för varje stad. Har man en lada istället för en bonde så får man också 1 poäng extra för varje stad.

Landskapsbrickor

 • Rak väg bricka, grön åker till spelet Carcassonne
 • Väg, ger 1 poäng per bricka.
 • Stadsdel där vägen fortsätter under till spelet Carcassonne
 • Stad där vägen fortsätter under, fungerar som vanlig stad och väg. Åkern fortsätter över tunneln. Draksymbolen innebär att Floffy skall gå sina 6 steg.
 • stads bricka med bro över mitten
 • Två städer som korsar varandra. Om bägge delarna ingår i samma stad så räknas brickan bara en gång.
 • Kyrka på annars åker bricka
 • Kyrka, behöver 8 brickor runt sig. Varje bricka ger 1 poäng, totalt 9. Konkurerar med frikyrka, först vinner.
 • Frikyrka på annars åker mark runt om
 • Frikyrka, behöver 8 brickor runt sig. Varje bricka ger 1 poäng, totalt 9. Konkurerar med kyrka, först vinner.
 • Bricka med endast stad, inget kloster på den.
 • Stad med sköld, ger normalt 2 poäng per bricka och 2 poäng per sköld.
 • Stads bricka med kloster.
 • Stad med Katedral, ger en extra poäng per stadsbricka och sköld i staden. Staden måste vara klar för att få några poäng när spelet är slut. Kommer med tillägget Inns & Cathedrals.
 • Jokern har orange kant med något som liknar en kyrka på.
 • Joker, varje spelare får en vid spelets start, de brickor som eventuellt blir över blandas med övriga landskapsbrickor. I stället för att ta en slupvis bricka kan man använda sin Joker. Jokern kan användas som kyrka och/eller som stad och/eller väg. Jokern måste ha en bricka till varje långsida för att kunna läggas ut. Om Jokern dragits som slumpvis kort så måste den läggas ut om det finns en plats till den, annars läggs den tillbaks i påsen och spelaren drar en annan bricka.
 • Rak väg med ett Värdshus jämte en sjö, grön åker till spelet Carcassonne
 • Värdshus, ger en extra poäng för varje bricka väg. Vägen måste vara klar för att få några poäng när spelet är slut. Kommer med tillägget Inns & Cathedrals.
 • Stad med en kyrka i inte för att mista med ett kloster
 • Kyrka i stad, fungerar som vanlig kyrka. Drakikonen innebär att Floffy skall gå sina 6 steg. Kommer med tillägget Princess & Dragon.
 • bricka med en vulkan på
 • Vulkan, läggs ut och Floffy flyttas till brickan. Därefter tar spelaren en ny bricka och gör sitt vanliga drag. Kommer med tillägget Princess & Dragon.
 • Stads del med ikonen för prinsessan på, ikonen liknar ett torn med ett ansikte i.
 • Prinsessa, om brickan läggs till en stad med följeslagare så måste en valfri följeslagare tas bort, och omgången är klar. Om brickan läggs på en tom stad eller som en ny stad så spelas brickan som normalt. Kommer med tillägget Princess & Dragon.
 • Teleportern ser ut som ett ett litet berg med vit mitt och pilar som flyger ut
 • Teleport, denna bricka ger möjlighet att ställa ut en följeslagare på en ledig ej avslutad stad, väg, åker eller kyrka. Kommer med tillägget Princess & Dragon.
 • Kullen har en flagga på topen
 • Kulle, om en följeslagare ställs på en bricka med kulle så är den 50% starkare. Under bricka med kulle läggs ytterligare en bricka, den brikans funktion skall förbli okänd. Kommer med tillägget Hills & Sheep.
 • Vingården ser ut som en åker lapp som är plöjd
 • Vingård, spelas som vanlig bricka men ger 3 extra poäng till kyrka som har den inom sitt område. Ger inga poäng vid spelets slut. Kommer med tillägget Hills & Sheep.
 • En ikon i en stad som liknar ett hus med säd i
 • Sädikon, den som avslutar staden får en sädpollett för varje sädikon som finns i staden. Kommer med tillägget Traders & Builders.
 • En ikon i en stad som liknar ett hus med rött tyg i
 • Tygikon, den som avslutar staden får en tygpollett för varje tygikon som finns i staden. Kommer med tillägget Traders & Builders.
 • En ikon i en stad som liknar ett hus med en tunna i
 • Tunnikon, den som avslutar staden får en tunnpollett för varje tunnikon som finns i staden. Kommer med tillägget Traders & Builders.
 • grunden för ett torn har tegelstenar som grund med en öpning åt ena hållet
 • Torn i stad där vägen fortsätter över, om inget torn ställs ut fungerar brickan som vanlig stad och väg. Ställer man ut ett torn på någon av tornbrickorna så får man ta en motspelares följeslagare till fånge om den befinner sig inom antalet torn i sidled (ej diagonalt) från den torndel man ställde ut. Tornen kommer med tillägget The Tower.
 • ikonen för magikern är en lila triangel med två ilustationer för dem i.
 • Magikerikonen, brickan spelas som vanlig bricka. Innan turen går vidare flyttas Magikern eller Häxan till valfri icke avslutad stad eller väg. Kommer med tillägget Witch.
 • Gul mark med ett cirkus telt och lite runt om Katapulten Flingar iväg ikoner Blå bricka med en röd orange gubbe. Gul brika med 2 gubbar som gillar varandra på grön pollet med en måltavla på råsa pollet med 2 händer och en boll Mätsticka med lite motiv av carcassonne
 • Cirkus, spelas som vanlig bricka. Cirkusen påverkar inte vägen eller som på exemplet åkern, utan den fortsätter mellan städerna. Efter omgången väljer spelaren som la ut brickan en av de fyra katapultbrickorna, därefter skjuter varje spelare iväg en sådan bricka med katapulten. Kommer med tillägget Catapult. Blå bricka, de följeslagare som träffas av brickan plockas bort från spel- planen. Även den följeslagare som träffas av en följeslagare som rör sig. Gul bricka, skytten byter ut den följeslagare som är närmst brickan till en av sina egna följeslagare. Om brickan landar utanför spel planen så händer inget. Grön bricka, den som kommer närmst cirkusen får 5 poäng. Röd bricka, lägg ut linjalen mellan skytten och spelaren till vänster. Om skytten skjuter förbi linjalen så blir det 5 poäng, om inte spelaren till vänster lyckas fånga brickan för då får den 5 poäng. lyckas inte skytten skjuta över linjalen så får den andra 5 poäng.
 • Sädes fält med två cirklar på
 • Sädesfält Klubba, spelas som vanlig bricka. Sädesfältet påverkar inte vägen utan den fortsätter genom fältet. Efter omgången väljer spelaren som la ut brickan om den är god eller ond. Om god så får varje spelare förstärka med en tjuv i valfri storlek på en bricka med tjuv. Om ond så måste alla som kan, ta bort en valfri tjuv. Kommer med tillägget Crop Circles.
 • Sädesfält med en sköld på
 • Sädesfält Sköld, spelas som vanlig bricka. Sädesfältet påverkar inte åkern utan den fortsätter mellan städerna. Efter omgången väljer spelaren som la ut brickan om den är god eller ond. Om god så får varje spelare förstärka med en knäckt i valfri storlek på en bricka med knäckt. Om ond så måste alla spelare som kan, ta bort en valfri knäckt. Kommer med tillägget Crop Circles.
 • Sädesgält med en grep markering på
 • Sädesfält Grep, spelas som vanlig bricka. Sädesfältet påverkar inte vägen utan den fortsätter genom fältet. Efter omgången väljer spelaren som la ut brickan om den är god eller ond. Om god så får varje spelare förstärka med en bonde på en bricka med bonde (även lada). Om ond så måste alla som kan, ta bort en valfri bonde. Kommer med tillägget Crop Circles.
 • Bricka med guld ikon
 • Guld, spelas som vanlig bricka. En guldtacka ställs på brickan och en på en valfri intilliggande bricka. Guldet tillhör hela brickan. Den som avslutar vägen, staden eller kyrkan får de guldtackor som tillhör byggnationen. Kommer med tillägget Goldmines.
 • Bricka med en påse med fult ansikte
 • Rövare, spelas som vanlig bricka. Den som spelar brickan får ställa en rövare tillsammans med en motståndares poängmarkör. När sedan en poängmarkör vid rövaren flyttas så får ägaren till rövaren också poäng men bara hälften. Där efter tas rövaren bort. Kommer med tillägget Robber.
 • Ikonen är en pil med vingar på
 • Flygare, spelas som vanlig bricka eller så flyger man ut en följeslagare. Hur långt man flyger bestäms av tärningen med markeringar för 1, 2 eller 3 brickor och riktningen bestäms av pilen. Följeslagaren kan bara ställas i ej avslutat kyrka, stad eller väg, även om det redan finns följeslagare i byggnationen. Om det inte finns något att placera följeslagaren på så blev det inget och turen går vidare. Kommer med tillägget Flier.
 • Sjö med bryggor på för att kunna lägga en färgesträcka på.
 • Färja, spelas som vanlig bricka. Om man har en tjuv på någon av vägarna så får man lägga ut en färja så att man förlänger sin väg. Varje gång som någon bygger på vägen så kan den ändra färjans läge och på så sätt avsluta vägen eller byta riktning eller både och, alternativt vara nöjd som det är. Om det är flera färjor längs vägen så är det bara den första i ena riktningen som kan ändras. Kommer med tillägget Ferries.

Ån II

En färdig byggd å från tilläget Ån II (The River II)

Ån består av 12 brickor. Innan spelet blandas brickorna, frånsett en start- och två slut- brickor, och läggs i en egen stapel. Startbrickan (har uppe till vänster) läggs överst i den blandade stapeln. Näst längst ner läggs slut in i stad (sist andra raden), och i botten läggs vulkanen (sist tredje raden). Det finns en bricka som har Gris på sig (först i tredje raden), tillhör den brickan en bonde/lada så behövs inte Grisen på den åkern.

Andra brickor

Mästare

 • Brickan för kungen ägs av den som har stängt största staden.
 • Kung, blir den som byggt färdigt största staden (egen eller annans). Den som har brickan när spelet är slut får 1 poäng för varje färdigbyggd stad.
 • Brickan för Mästertjuven ägs av den som har avslutat den längsta vägen
 • Mästertjuv, blir den som byggt färdigt längst vägen (egen eller annans). Den som har brickan när spelet är slut får 1 poäng för varje färdigbyggd väg.

Ett tips för att hålla ordning på hur stor stad eller lång väg som byggts är att använde en lada och en vagn från en färg som inte spelas och ställa dessa på poängbrädet.

Poäng brickor

 • 50 poängs bricka 50 points100 poängs bricka 100 points
 • Det finns sex brickor med talet 50 på ena sidan och 100 på den andra sidan. Dessa brickor används för att hålla ordning på hur många varv man gått på poängbrädet. I bland räcker inte brickorna till utan det händer att alla andra får ta bort 50 poäng i stället.

Polletter

 • Sädes ikon/pollettTyg ikon/pollettTunna ikon/pollett barel
 • Dessa polletter delas ut till den som avslutar en stad med motsvarande ikoner i staden. Man får en pollett för varje ikon. Den som har flest ikoner av var typ får 10 poäng när spelet är slut.

Brev

När en spelares poängmarkör stannar på ett tal, jämt delbart med 5, så får spelaren ta ett brev. Om spelaren får brev när det är någon annans tur så öppnar spelaren brevet i början av sin tur. Har man tur så kan man få flera brev i rad.

 • Poäng för den minsta staden med knäckt. Dock minst 2 poäng.
 • Poäng för den minsta vägen med tjuv. Dock minst 2 poäng.
 • Poäng för den minsta kyrkan med munk. Dock minst 2 poäng.
 • 2 poäng för varje knäckt. Dock minst 2 poäng.
 • 2 poäng för varje sköld. Dock minst 2 poäng.
 • 2 poäng för varje bonde + lada. Dock minst 2 poäng.
 • Plocka hem valfri följeslagare och få de poäng som den samlat in.

  Obs! inga poäng om den inte dominerar konstruktionen.

 • Tag en ny landskapsbricka.

Expansioner

 • Abbey and Mayor
 • Abbot & Balongbyxan
 • Robbers
 • Banditer
 • Messages
 • Brev
 • Flier
 • Flygare
 • Ferries
 • Färjor
 • Goldmines
 • Guldgruvor
 • Traders and Builders
 • Handelsmän & Byggare
 • The Catapult
 • Katapulten
 • Hills & Sheep
 • Kullar & Får
 • Mage & Witch
 • Magikern & Häxa
 • Princess and Dragon
 • Prinsessan & Draken
 • The Crop Circles
 • Sädes Cirklarna
 • The Tower
 • Tornet
 • Inns and Cathedrals
 • Värdshus & Katedraler
 • River II, Count, King & Cult
 • Ån II, Greven, Kungen & Frikyrkan

Poäng

 • Byggnation
 • Under spel
 • Slutpoäng
 • Stad
 • 2 poäng / bricka + 2 poäng / sköld
 • 2 poäng / bricka + 2 poäng / sköld
 • Stad om 2 brickor
 • 2 poäng + 2poäng / sköld
 • 2 poäng / bricka + 2 poäng / sköld
 • Stad med katedral
 • 3 poäng / bricka + 3 poäng / sköld
 • 0 poäng / bricka
 • Väg
 • 1 poäng / bricka
 • 1 poäng / bricka
 • Väg med värdshus
 • 2 poäng / bricka
 • 0 poäng / bricka
 • Tingeling
  • 3 poäng för färdig byggnation
  • 1 poäng efter ett varv
 • -
 • Magikern
 • 1 poäng extra / bricka
 • 1 poäng extra / bricka
 • Häxan
 • 1 poäng mindre / bricka
 • 1 poäng mindre / bricka
 • Kyrka
 • 1 poäng / bricka + 3 poäng / vingård
 • 1 poäng / bricka + 0 poäng / vingård
 • Åker med bonde
 • 3 poäng / färdig stad
 • 3 poäng / färdig stad
 • Åker med bonde + gris
 • 4 poäng / färdig stad
 • 4 poäng / färdig stad
 • Åker med lada
 • 4 poäng / färdig stad
 • 4 poäng / färdig stad
 • Åker med lada + gris
 • 5 poäng / färdig stad
 • 5 poäng / färdig stad
 • Kung
 • -
 • 1 poäng / färdig stad
 • Mästertjuv
 • -
 • 1 poäng / färdig väg
 • Flest tygpolletter
 • -
 • 10 poäng
 • Flest sädpolletter
 • -
 • 10 poäng
 • Flest tunnpolletter
 • -
 • 10 poäng
 • Guld
 • -
  • 1-3 st ger 1 poäng st
  • 4-6 st ger 2 poäng st
  • 7-9 st ger 3 poäng st
  • 10- st ger 4 poäng st
Lycka till!